GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi
Cornelia Diamond Otel, Antalya

KongreTarihleri
30 Ekim- 3 Kasım 2019

YakaKartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması zorunludur.

KatılımBelgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 3 Kasım 2019 tarihinde dağıtılacaktır.

DavetMektubu/İzinYazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak; 29 Ağustos 2019 tarihine kadar bildirildiği takdirde ücretlerin tamamı, 29 Ağustos –  07 Eylül 2019 tarihleri arasında bildirildiği takdirde ücretlerin %50 si iade edilecektir. 07 Eylül 2019 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.

Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir

Copright 2019 © Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.