KURULLAR

Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği
Yönetim Kurulu


Başkan
Prof. Dr. İsmail Çelik
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara)
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Başak Oyan Uluç
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul)
Sayman
Prof. Dr. Işıl Somalı
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir)
Sekreter
Doç. Dr. Umut Demirci
(Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onk. E.A.H., Ankara)
Üyeler
Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya)
Prof. Dr. İdris Yücel
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun)
Prof. Dr. Mustafa Erman
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara)
Copright 2019 © Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.