BİLİMSEL PROGRAM

 

13:30 – 15:00 Interaktif Vakalar ile mMK Tedavisi Kursu
Mehmet Ali Şendur
15:30 – 17:00 Akciğer Kanseri ve İmmünoterapi Kursu
Nuri Karadurmuş
15:30 – 17:00 Metastatik Kolorektal Kanser Kursu
Claus Henning Köhne
08:15 - 08:30  Açılış
08:30 - 09:30 Panel: Meme Kanseri
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Handan Onur
08:30 - 08:50 Hormon (+) erken evre meme kanserinde kime kemoterapi
Erhan Gökmen
08:50 - 09:10 Her2 (+) erken evre meme kanserinde eskalasyon/deeskalasyon
Gökhan Erdem
09:10 - 09:30 Triple negatif metastatik meme kanserinde güncel tedaviler
Mehmet Ali Şendur
  Tartışmacılar: Salim Başol Tekin, Arzu Oğuz, İnanç İmamoğlu
09:30 - 09:50 Kahve Arası
09:50 - 10:30 Uydu Sempozyumu - Lilly

HR(+) HER2(-) Metastatik Meme Kanserinde Yenilikler ve Farklı Bir CDK4/6 İnhibitörü: Abemasiklib
Oturum Başkanı : Nilüfer Güler
Konuşmacı : Faysal Dane
10:30 - 11:30 Best of ESMO
Oturum Başkanları:
İsmail Hakkı Necdet Üskent, Ahmet Özet
10:30 - 10:50 Akciğer-GIS – Cilt
Yasemin Kemal
10:50 - 11:10 Genitoüriner-Sarkom-Beyin
Çağatay Arslan
11:10 - 11:30 Meme-Jinekolojik-Diğer
Banu Öztürk
Tartışmacılar: Sernaz Uzunoğlu, Erkan Doğan, Hakan Harputluoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu
 11:30 - 12:00 Sözel Bildiriler-I
Oturum Başkanları : Sezai Vatansever, Mehmet Teomete
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:10 Uydu Sempozyumu - Farmanova

HR+ HER2- Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Ribosiklib: Yaşamı Uzatmak Elinizde
Yeşim Eralp, Gül Başaran, Sema Sezgin Göksu
14:10 – 14:50 Uydu Sempozyumu - Roche

Pertuzumab ve Trastuzumab Emtansin ile HER2 Pozitif Meme Kanseri Tedavi Algoritması
Oturum Başkanı : Gökhan Demir
Konuşmacı : Ahmet Bilici
14:50 - 15:10 Kahve Arası
15:10 – 16:00 Sözel Bildiriler-II
Oturum Başkanları :
Gökhan Kandemir, Abdullah Büyükçelik, Murat Dinçer
Tartışmacılar: Kerem Okutur, Bala Başak Öven, Özgür Tanrıverdi, Müge  Karaoğlanoğlu Sönmez
16:00 – 17:30

Debate : Erken Evre Operabl Her2+ ve Üçlü Negatif Meme Kanserinde;

 • Neodjuvan Tedavi Standart Olmalıdır
  • Takım Üyeleri : Ali Murat Sedef, Abdullah Evren Yetişir, Mahmut Büyükşimşek, Mert Tohumcuoğlu
  • Takım Koçları : İ. Oğuz Kara, Meral Günaldı, Ahmet Taner Sümbül
 • Standart Halen Cerrahi Sonrası Adjuvan Tedavidir
  • Takım Üyeleri : Cumhur Demir, Bülent Çitgez, Betül Açıkalın, Fatma Aydoğan
  • Takım Koçları : Kezban Nur Pilancı, Çiğdem Usul Afşar, Nilüfer Avcı
 • Jüri Üyeleri : Fazıl Aydın, Şeref Kömürcü, Özlem Sönmez
 

Gün Sonu Değerlendirme

Panelistler: Pınar Saip, Gaye Güler Tezel, Erdoğan Selçuk Şeber, Berna Akkuş Yıldırım, Evren Fidan, Erdinç Nayır

09:00 – 10:00 Panel: Akciğer Kanseri
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Fulden Yumuk
09:00 – 09:20 Metastatik KHDAK NGS: Kime ? Ne zaman ?
Umut Dişel
09:20 – 09:40 EGFR ALK dışı mutasyonlar
Ozan Yazıcı
09:40 – 10:00 Evolution in the treatment landscape of non-small cell lung cancer treatment with ALK gene alterations: Differantiation between ALK inhibitors.
James Chih-Hsin Yang
Tartışmacılar: Burçak Erkol, Didem Taştekin, Murat Koçer, Mehmet Küçüköner, Mehmet Bilici
10:00 – 10:20 Kahve Arası
10:20 – 10:50 Konferans
Oturum Başkanları: Bülent Karabulut, Özkan Kanat
  Challenging the Status Quo in mCRC
Claus Henning Köhne
10:50 - 11:20 Konferans
Oturum Başkanları : Sevil Bavbek, Mustafa Erman
  RCC 1. Basamakta monoterapi vs kombinasyon
Yüksel Ürün
Tartışmacılar: Meltem Baykara, Mevlüde İnanç, Mustafa Karaca, Özlem Oltulu
11:20 – 12:00 Uydu Sempozyumu - Novartis

Hedef: Melanom
Oturum Başkanı : Fuat Demirelli
Konuşmacı : İrfan Çiçin, Nuri Karadurmuş
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:10 Uydu Sempozyumu - Teva

Kemoterapi İlişkili Nötropenide Lipegfilgrastim
Oturum Başkanı : Türkkan Evrensel
Konuşmacı : Ömer Fatih Ölmez
14:10 – 15:30 Sözel Bildiriler – III
Oturum Başkanları : Semra Paydaş, Hasan Şenol Coşkun, Işıl Somalı
Tartışmacılar: Cenk Sökmensüer, Senem Karabulut, Tülay Akman, Öztürk Ateş, Ozan Cem Güler
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30 Debate : BRAF (+) Evre IIIB/C Melanomda Küratif Cerrahi Sonrası Adjuvan Tedavi ;
 • Dabrafenib+Trametinib Olmalıdır.
  • Takım Üyeleri : Baran Akagündüz,İbrahim Çil, İlker Nihat Ökten, Alişan Zırtıloğlu
  • Takım Koçları : Tarık Salman, Lütfiye Özdener Demir , Ahmet Şiyar Ekinci
 • Nivolumab Olmalıdır.
  • Takım Üyeleri : İsmail Beypınar, Ali Alkan, Arzu Yaşar, Umut Çakıroğlu
  • Takım Koçları : Mustafa Özdoğan, Arzu Yaren, Alparslan Özgün
 • Jüri Üyeleri : Mahmut Gümüş, İlhan Öztop, Erdem Çubukçu
 

Gün Sonu Değerlendirme

Panelistler: Fatih Teker, Güzin Gönüllü Demirağ, Deniz Işık, Serkan  Akın

08:30 – 09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı : Fatih Karataş
09:00 – 10:00 Panel: Gastrointestinal Sistem Kanserleri
Oturum Başkanları : Mustafa Altınbaş, Sezer Sağlam
09:00 – 09:20 Üst GİS tümörlerinde immüno-onkolojik tedaviler
Fatih Köse
09:20 – 09:40 Pankreas ve biliyer kanserlerinde klinik pratiğimizde neler değişiyor
Ömer Dizdar
09:40 – 10:00 HCC: Sistemik tedavide güncel bilgiler
Mehmet Artaç
Tartışmacılar: Ülkü Yalçıntaş Arslan, Züleyha Çalıkuşu, Lokman Koral, Ayşe Kotek
10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 11:15 Uydu Sempozyumu - MSD

Birinci Basamak mKHDAK Tedavisinde Standart Tedavi Pembrolizumab
Oturum Başkanı : Aytuğ Üner
Konuşmacılar : Saadettin Kılıçkap, Umut Demirci
11:15 – 12:00 Uydu Sempozyumu - BMS

İmmuno-Onkolojide Nivolumab ile Güçlenen Pratiğimiz: mKHDAK, RHK, Melanom Tecrübe Paylaşımları
Oturum Başkanı : Berksoy Şahin
Konuşmacı : Özlem Er
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Uydu Sempozyumu - Roche

2. Basamak mKHDAK Atezolizumab ile Değişen Pratiğimiz
Oturum Başkanı : Nil Molinas Mandel
Konuşmacılar : Başak Oyan Uluç, Dilek Erdem
14:15 – 15:15 Sözel Bildiriler – IV
Oturum Başkanları : Devrim Çabuk, Mutlu Doğan, Tarkan Yetişyiğit
Tartışmacılar: Ahmet Sezer, Cem Önal, Hilmi Kodaz, Ali Murat Tatlı
15:15 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:00

Debate: Evre 3 Kolorektal Kanserde Adjuvan Tedavi Süresi

 • 3 Ay Yeterlidir
  • Takım Üyeleri : Tolga Köşeci, Veysel  Haksoyler, Polat Olgun, Ertuğrul Bayram
  • Takım Koçları : Berna Bozkurt Duman, Ali Ayberk Beşen, Hüseyin Mertsoylu
 • 6 Ay Olmalıdır
  • Takım Üyeleri : Burak Yasin Aktaş, Deniz Can Güven, Gürkan Güner, Oktay Halit Aktepe
  • Takım Koçları : Özge Keskin, Burak Civelek, Zafer Arık
 • Jüri Üyeleri : Faruk Aykan, Berna Öksüzoğlu, Emel Sezer Yaman
17:00 – 17:30

Ödül Töreni ve Kapanış

Sernaz Uzunoğlu, Feyyaz Özdemir, Ebru Çılbır

 

 

Copright 2019 © Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.